Nhà xưởng Huyện Đức Hòa - Long An |

Nhà xưởng Huyện Đức Hòa - Long An

Nhà xưởng Huyện Đức Hòa - Long An
Tên dự án: Nhà xưởng Huyện Đức Hòa - Long An
Mô tả:

Thi công  Nhà xưởng Huyện Đức Hòa - Long An

Hình thức HĐ: trọn gói

Năm hoàn thành: 9/2014

 

Ý Kiến Của Khách Hàng

XD UDC Xin Chào