Mở rộng nhà làm việc Sở PCCC tỉnh Bình Dương |

Mở rộng nhà làm việc Sở PCCC tỉnh Bình Dương

Mở rộng nhà làm việc Sở PCCC tỉnh Bình Dương
Tên dự án: Mở rộng nhà làm việc Sở PCCC tỉnh Bình Dương
Mô tả:

Chủ đầu tư: Sở PCCC tỉnh Bình Dương

Công trình: mở rộng nhà làm việc Sở PCCC tỉnh Bình Dương

thời gian hoàn thành: năm 2012

Ý Kiến Của Khách Hàng

Dự Án Tương Tự

XD UDC Xin Chào