Nhà phố tư nhân |

Nhà phố tư nhân

Nhà phố tư nhân
Tên dự án: Nhà phố tư nhân
Mô tả:

 

Công trình: Xây mới nhà phố tư nhân

Tư vấn giám sát thi công

thời gian hoàn thành: năm 2013

Ý Kiến Của Khách Hàng

XD UDC Xin Chào