Tư Vấn Giám Sát Thi Công

Tư vấn giám sát

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng UDC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thiết kế nhà - Giám sátThi công xây dựng Dân dụng & Công nghiệp. với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công xây dựng, thiết kế nhà và xây dựng nhà ở.

Các công việc chính của giám sát thi công xây dng nhà bao gồm:

Giám sát, nghiệm thu hoàn thành công việc thi công, giai đoạn thi công, nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng...khi đơn vị thi công đã thi công đúng thiết kế, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng các điều khoản minh thị trong hợp đồng.

Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng hồ sơ thiết kế đã được Chủ đầu tư phê duyệt.
Từ chối nghiệm thu khi hạng mục công trình không đạt yêu cầu chất lượng.
Đề xuất với Chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi.

Báo cáo cho Chủ đầu tư biết diễn tiến công việc hàng ngày trên công trường do nhà thầu thi công thực hiện.

Yêu cầu nhà thầu thi công đảm bảo được số lượng công nhân tối thiểu trên công trường để thi công xây dựng công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Yêu cầu thay đổi chủng loại vật tư khi nhà thầu đưa vật tư vào sử dụng không đúng chủng loại.

Yêu cầu đối với kỹ sư, kiến trúc sư giám sát thi công xây dựng nhà ở: Kỹ sư, kiến trúc sư trực tiếp giám sát thi công xây dựng được Xây dựng UDC bổ nhiệm là những người giỏi về chuyên môn, có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng và trên hết là phải trung thực.

Có 3 hình thức tư vn giám sát thi công xây dựng nhà ở sau:

*** Giám sát thi công toàn thời gian:
Hình thức: Kiến trúc sư, kỹ sư giám sát thi công sẽ có mặt toàn thời gian khi đơn vị thi công làm việc nhằm thay mặt Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát đơn vị thi công triển khai đúng thiết kế, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo chất lượng của công trình. Nếu phát hiện ra sai sót, cán bộ của Công ty Xây dựng UDC sẽ thông báo trực tiếp cho bên thi công và Chủ đầu tư để tiến hành giải quyết kịp thời.
Chi phí giám sát: 15.000.000 VNĐ Tháng - 20.000.000 VNĐ Tháng

*** Giám sát thi công và quản lý vật tư:
Hình thức: Cán bộ của Công ty Xây dựng UDC sẽ thường xuyên có mặt tại công trình để trông coi vật tư xuất nhập và kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật và theo đúng bản vẽ thiết kế. Nếu phát hiện sai sót, cán bộ của Công ty Xây dựng UDC sẽ thông báo trực tiếp cho bên thi công và Chủ đầu tư để kịp thời giải quyết. Các giai đoạn xuất nhập vật tư sẽ được theo dõi trong sổ nhật ký công trình và được báo cáo khi Chủ đầu tư yêu cầu.
Chi phí giám sát: 20.000.000 VNĐ Tháng

*** Giám sát thi công các công tác quan trọng:
Hình thức: Kiến trúc sư, kỹ sư giám sát thi công sẽ có mặt khoảng (1-2h) ngày (có mặt thường xuyên lúc nghiệm thu ép cọc thử, kiểm tra áp lực cọc, đan thép, ghép cốp pha móng, các sàn tầng, đổ bê tông các sàn tầng) để kiểm tra tiến quá trình thi công xây dựng nhằm đảm kỹ thuật.
Chi phí giám sát: 6.500.000 VNĐ Tháng – 8.000.000 VNĐ Tháng

Xây Dựng UDC rất mong muốn nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của quý vị!

 

 

XÂY DỰNG UDC   "Kiến tạo ý tưởng thành hiện thực"

Bản quyền thuộc về: udc.vn

Thông tin khác

XD UDC Xin Chào