Biệt thự Anh Đông- Q.7-HCM |

Biệt thự Anh Đông- Q.7-HCM

Biệt thự Anh Đông- Q.7-HCM
Tên dự án: Biệt thự Anh Đông- Q.7-HCM
Mô tả:

Biệt thự Anh Đông- Q.7-HCM

ĐC: B1-82 Nam Thông, Quận 7, HCM

Tư vấn thiết kế

DT: 15m x25m

Năm hoàn thành: 2014

Ý Kiến Của Khách Hàng

XD UDC Xin Chào