Nhà ở gia đình Quận 7, HCM |

Nhà ở gia đình Quận 7, HCM

Nhà ở gia đình Quận 7, HCM
Tên dự án: Nhà ở gia đình Quận 7, HCM
Mô tả:

Nhà ở gia đình Quận 7, HCM

Tư vấn thiết kế nhà

DT: 5m x22m

Quy mô: 1 trệt, 2 lầu + sân thượng + mái

Năm hoàn thành: 2014

Ý Kiến Của Khách Hàng

XD UDC Xin Chào