Thiết kế nhà đẹp - Thiết kế nhà phố - Anh Duy Thanh |

Thiết kế nhà đẹp - Thiết kế nhà phố - Anh Duy Thanh

Thiết kế nhà đẹp - Thiết kế nhà phố - Anh Duy Thanh
Tên dự án: Thiết kế nhà đẹp - Thiết kế nhà phố - Anh Duy Thanh
Mô tả:

Thiết kế nhà đẹp - Thiết kế nhà phố - Q.9, HCM

Đơn vị Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH ĐT Xây dựng UDC

DT: 4m x 18.3m

Quy mô: 1 trệt, 3 lầu Năm hoàn thành: 5/2015

Ý Kiến Của Khách Hàng

XD UDC Xin Chào