Thủ Tục Hoàn Công | xây nhà đẹp | Xây dựng UDC

Thủ Tục Hoàn Công | xây nhà đẹp | Xây dựng UDC

Theo quy định, sau khi công trình xây dựng hoàn thành phải tổ chức tiến hành nghiệm thu trước khi sử dụng và đăng kí quyền sở hữu.

Nếu bạn gặp nhiều khó khăn về hồ sơ, giấy tờ,… hoặc không có thời gian để làm những thủ tục này, hãy để UDC giúp đỡ bạn.

UDC sẽ giúp bạn giải quyết các thủ tục hoàn công xây dựng nhanh gọn, đúng pháp luật.

1

XD UDC Xin Chào