Dịch vụ

Dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, xây nhà trọn gói, sửa chữa nhà trọn gói. Sơn chống thấm nhà trọn gói là những yếu tố quan trọng trong ngôi nhà.

Dưới đây là một số dịch vụ xây dựng phổ biến:

Thiết kế kiến trúc:

Thiết kế kiến trúc cung cấp các giải pháp thiết kế về. Kiến trúc, nội thất, màu sắc, vật liệu, ánh sáng, phong cách và các yếu tố khác liên quan đến kiến trúc công trình.

Thiết kế kỹ thuật:

Thiết kế kỹ thuật cung cấp các giải pháp thiết kế về cơ điện. Điều hòa không khí, nước và các hệ thống khác liên quan đến công trình.

Thi công xây dựng:

Thi công xây dựng cung cấp các dịch vụ thi công và lắp đặt các công trình xây dựng, bao gồm. Nhà ở, tòa nhà, cầu đường, cống, hầm, khu công nghiệp, nhà máy và các công trình khác.

Quản lý dự án:

Quản lý dự án cung cấp các giải pháp quản lý về. Tiến độ, chi phí, chất lượng và an toàn cho dự án xây dựng.

Tư vấn xây dựng:

Tư vấn xây dựng cung cấp các giải pháp tư vấn về. Lựa chọn vật liệu, thiết kế, phương pháp thi công, quản lý dự án. Và các vấn đề khác liên quan đến xây dựng.

Sửa chữa và nâng cấp:

Sửa chữa và nâng cấp cung cấp các dịch vụ sửa chữa, thay thế. Nâng cấp, bảo trì và cải tạo các công trình xây dựng đã có.

Thẩm tra và giám sát:

Thẩm tra và giám sát cung cấp các dịch vụ kiểm tra, đánh giá. Thẩm tra và giám sát các công trình xây dựng.