HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

 

Tất niên công ty 2023
Tất niên công ty 2023
Tặng quà cho khách hàng
Tặng quà cho chị Trinh từ vũng Tàu ghé chơi
Giọng ca vàng tham gia
Giọng ca vàng tham gia
Tham gia từ thiện tại Trung tâm trẻ mồ côi Quê Hương
Tham gia từ thiện tại Trung tâm trẻ mồ côi Quê Hương
Tham gia từ thiện tại Trung tâm trẻ mồ côi Quê Hương
Tham gia từ thiện tại Trung tâm trẻ mồ côi Quê Hương
Tham gia từ thiện tại Trung tâm trẻ mồ côi Quê Hương
Tham gia từ thiện tại Trung tâm trẻ mồ côi Quê Hương
Quà Thăm Khách Hàng Cuối Năm
Quà Thăm Khách Hàng Cuối Năm
Ghé Thăm Nhà Anh Linh
Ghé Thăm Nhà Anh Linh TP Thủ Đức
Ghé Thăm Nhà Anh Hải
Ghé Thăm Nhà Anh Hải Đồng Nai
Ghé Thăm Nhà Chị Thực TP Thủ Đức
Ghé Thăm Nhà Chị Thực TP Thủ Đức
Ảnh xây dựng phần thô của UDC
Ảnh xây dựng phần thô của UDC