Cam Kết Xây Dựng

“Cam kết xây dựng” là một loại văn bản được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng để xác định trách nhiệm của chủ nhà, đơn vị thi công với công trình xây dựng [1].

Bản cam kết thông thường sẽ bao gồm thông tin về người cần xây dựng, nguyện vọng xây dựng, cam kết của bản thân về việc xây dựng, và mong muốn hợp tác [2].